Cannabinoider

Läkemedel med cannabinoider är främst avsedda för behandling av smärta och andra neurologiska sjukdomar som exempelvis epilepsi och autism.

Idag lever många patienter med smärta utan fullgod smärtlindring. Dessa patienter får inte tillräcklig smärtlindring av vanliga smärtläkemedel som till exempel paracetamol och vill inte gärna använda opioider. Här finns ett behov av smärtlindrande läkemedel som idag inte är täckt, ett behov där till exempel läkemedel med cannabinoider kan komma att fylla en viktig roll.

I USA finns stora och snabbväxande marknader med cannabinoid-baserade läkemedel, vilka till en stor del används för behandling av smärtpatienter och i synnerhet de som har smärta i samband med cancer.

FDA har nyligen godkänt produkten Epidiolex, en munspray med cannabinoider för behandling av epilepsianfall, vilket också är en tydlig affärsmöjlighet för Klarias buckala film med cannabinoider.

Klaria har för avsikt att utveckla smärtläkemedel med cannabinoider som kan ge dessa patienter ett överlägset behandlingsalternativ. Formuleringsarbetet är påbörjat och Klaria har erhållit en exklusiv licens från Uppsalagruppen Medical AB för utveckling av buckal film med cannabinoider baserade på Klarias patenterade filmteknologi. Avtalet innebär att Klaria erhåller en exklusiv och evig licens för användning av denna substans-klass som innehåller 85 olika molekyler. Ytterligare villkor i avtalet innebär att Uppsalagruppen Medical AB erhåller royalties på tre procent av Klarias netto-intäkter från en eventuell försäljning av produkter som täcks av detta avtal.