Överdosering av opioider

Smärtstillande läkemedel (opioider) såsom till exempel morfin är för många patienter med svåra smärttillstånd en oerhört viktig och effektiv behandlingsmetod. Det är dock förknippat med vissa risker, såsom beroende och överdosering.

Opioidöverdosering

Opioidberoendet och riskerna för överdosering drabbar människor på alla nivåer i samhället och i alla åldrar, allt från festande ungdomar, en äldre person med en förslitningsskada till en medelålders kvinna som måste klara av sin arbetsvecka. Nyligen togs ett beslut i Sverige om att tillåta läkare att skriva ut naloxon till personer i riskzonen för att få en överdos.

Nalaxon är motgiftet

Motgiftet vid en opioidöverdos är den verksamma substansen naloxon som blockerar opioiden från att interagera med hjärnans receptorer och kan därför förhindra andningsstillestånd, koma och dödlig utgång. Naloxon är mycket säker att använda eftersom det inte ger några skadliga biverkningar, ingen ruseffekt och är helt verkningslöst på personer som inte överdoserat opioider.

Klaria har under en längre period arbetat med utveckling av en naloxonprodukt som bygger på företagets unika teknologi, det vill säga en film som fäster på munslemhinnan där läkemedlet absorberas och går direkt ut i blodomloppet.