Klaria erhåller regulatoriskt godkännande för bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm